اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله:

ملاحظات اخلاقی زیر باید توسط همه نویسندگان رعایت شود:

 1. مؤسسه‌­هایی که از آنها برای انجام پژوهش حمایت مالی دریافت شده است حتما ذکر شود.
 2. نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود داشته باشند. سردبیر نشریه می­ تواند در هر مرحله­ ای از بررسی مقاله، از نویسنده مسئول مقاله درخواست ارائه داده­ های خام کند.
 3. صداقت علمی باید توسط همه نویسندگان رعایت شود. هر گونه استفاده از منابع قبلی خواه چاپ شده، خواه نشده باید توسط نویسندگان در اثر با قید منبع ذکر شود.
 4. هیچ گونه نمودی از تبعیض قومی، فرهنگی، ملی، جنسی، هویتی، سنی، زبانی، و پزشکی نباید در اثر وجود داشته باشد و در غیر این صورت اثر در مرحله اول رد خواهد شد.
 5. همه نویسندگان باید موافقت‌نامه شرکت کنندگان در تحقیق خود را دریافت نموده باشند. به همین منوال نیز حفظ حقوق شخصی شرکت کنندگان و همچنین شخصی­ سازی هویت آنها باید به دقت توسط نویسندگان در نظر گرفته شود. 
 6. پژوهشگران باید شرکت کنندگان در پژوهش را در رابطه با موارد زیر مطلع کنند: (1) هدف پژوهش، طول مدت پژوهش و روش پژوهش؛ (2) حق­شان برای عدم مشارکت در همه جلسات پژوهش یا کناره ­گیری از پژوهش پس از شروع؛ (3) پیامدهای پیش ­بینی شده برای عدم مشارکت در همه جلسات پژوهش یا کناره ­گیری از آن؛ (4) عوامل پیش ­بینی شده منطقی که بر تمایل­ شان جهت شرکت در پژوهش تأثیر می­ گذارند از قبیل احتمال خطر، ناراحتی یا اثرات زیان­ بخش؛ (5) مزایای مربوط به آینده این پژوهش؛ (6) محدودیت ­های رازداری؛ (7) مشوق­ های مشارکت در پژوهش؛ و (8) ایجاد فرصت برای پاسخگویی به سوال های شرکت کنندگان در مورد تحقیق و حقوق آنها.
 7. در کارآزمایی های بالینی، اسامی شرکت کنندگان و بیمارستان‌ها، خصوصاً در تصاویر ذکر نشود، اخذ رضایت ­نامه از شرکت کنندگان بیان شود.
 8. اگر مقاله شما شامل مواد و وسایلی است که از منبع دیگری اقتباس شده است، باید در مقاله‌‌تان به منبع اصلی استناد دهید. به طور کلی کسب مجوز از دارنده حق تکثیر برای بازتولید مواد و وسایل خاص و ارسال نسخه ای از نامه مجوز همراه با دست­نوشته به سردبیر مجله به عهده نویسنده است.
 9.  نویسندگان، مسئول شناسایی و اعلام موارد مشمول تضاد منافعی هستند که می‌تواند در مورد کارشان سوگیری ایجاد کند. در مطالعات چندمرکزی، توافق نامه محققین مراکز پیوست شود. در مطالعاتی که از طرف شرکت­ های خصوصی حمایت می شوند ذکر مفاد توافق نامه و قضاوت سردبیر تعیین کننده خواهد بود. نویسندگان مقاله باید تمامی  حمایت‌های مالی و ارتباطات شخصی مشمول تضاد منافع را در قسمت تشکر و قدردانی ذکر نمایند.
 10. اخذ کد اخلاق از کمیته های اخلاق پژوهش دانشگاهها و مراکز علمی معتبر برای طرح های تحقیقاتی، پایاننامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی که مقاله ارسالی مستخرج از انهاست الزامی بوده و کد اخلاق و تاریخ اخذ ان باید در مقاله درج گردد.
 11. به منظور حفظ اصول اخلاق نشر، از نرم افزارهای همتایاب در فرایند داوری استفاده میگردد.

12. لازم است داوران موارد زیر را مدنظر داشته باشند. 

12.1.                   کمک به تصمیم گیری هیأت تحریریه

12.2.                   سرعت عمل 

12.3.                  محرمانه بودن اطلاعات

12.4.                  داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

12.5.                  توجه به منابع استفاده شده در مقاله

12.6.                  عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

  

  روانشناسی سلامت بالینی عبارت است از دانش علمی روابط بین جنبه های رفتاری، هیجانی، شناختی، اجتماعی و زیست شناختی در سلامت و بیماری به منظور:

 1. حفظ و ارتقای سلامت
 2. پیشکیری ، درمان و بازتوانی از بیماری و معلولیت
 3. بهسازی سیستم مراقبت بهداشتی

تمرکز اصلی روانشناسی سلامت بالینی (که با عناوینی نظیر طب رفتاری، روانشناسی پزشکی و طب روان تنی نیز نامیده می شود)، بر مقطع بیماری جسمی و هیجانی؛ درک و تغییر چالش های همپوش است.

 

دانش تخصصی:

روانشناسی سلامت بالینی به عنوان یک حوزه تحصصی از دانش و کار بالینی با بنیادهایی در علوم سلامت تکامل یافته است. روانشناسی سلامت بالینی نیازمند درک وسیعی از زیست شناسی، دارو شناسی، آناتومی، فیزیولوژی انسان، پاتوفیزیولوژی و سایکونوروایمونولوژی است.

 

مشکلات هدف:

روانشناسان سلامت بالینی دارای دانش در حوزه یادگیری، حافظه، ادراک، شناخت و انگیزه هستند تا:

 1. رفتارهای بیماری (نظیر وزن، سیگار، متابعت درمانی) را تغییر دهند.
 2. روی بیماری های جسمی، جراحات و معلولیت ها (همچون شروع و پاسخ به و بهبود از بیماری یا جراحت) تاثیر بگذارند.

مهارت ها و فرایندهای مورد استفاده:

روانشناسان سلامت بالینی مجموعه ی گسترده ای از فرایندها شامل ارزیابی، مشورت تشخیصی با تیم مراقبت بهداشتی شامل خانواده و رویکردها و تکنیک های مختلف رواندرمانی در بافت بیماری جسمی و ارتقای سلامت را مورد استفاده قرار می دهند. با مهارت در روش ها و مفهوم سازی پژوهشی، روانشناسان سلامت بالینی همچنین اقدام به پژوهش میکنند.

 

جمعیت هدف:

روانشناسی سلامت بالینی مجموعه ای از بیماری های مزمن عمده شامل ایدز، سرطان، بیماری قلبی، درد مزمن و دیابت را هدف قرار می دهند. بعلاوه، روانشناسان سلامت بالینی به ارزیابی و درمان بیمارانی با مشکلات حاد سلامت(نظیر جراحی، پیوند اعضای بدن، فرایندهای دردناک) می پردازند.