اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر حمید پورشریفی

روان‌شناسی سلامت دانشیار روان‌شناسی سلامت
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه روان‌شناسی بالینی

www.poursharifi.ir
ha.poursharifiuswr.ac.ir
0000-0003-3864-9924

h-index: 12  

دکتر حمید پورشریفی، از اولین دانش آموختگان روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران و دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی هستند. فعالیت‌های علمی ایشان در تالیف، ترجمه و ویرایش 14 کتاب، نوشتن بیش از 30 مقاله ISI و بیش از 110 مقاله علمی – پژوهشی، و هدایت و استاد مشاوری بیش از 160 پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری متجلی شده است. دبیری علمی 4 کنگره ملی، عضویت در هیات مدیره انجمن‌های علمی نظیر انجمن روانشناسی ایران و انجمن روانشناسی سلامت ایران، مسئولیت دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم در سال های 1382 تا 1385، ریاست کمیسیون تخصصی ازدواج وزارت ورزش و جوانان و داشتن مسئولیت‌های متعدد در سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نظیر عضو شورای مرکزی؛ معاون پارلمانی، حقوقی و استانها؛ و نایب رئیس کمیسیون تخصصی روان‌شناسی سلامت از دیگر سوابق علمی – اجرایی ایشان به شمار می‌رود.