اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر نادر منیرپور

روان‌شناسی سلامت استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

monirpoor1357gmail.com
0000-0002-9889-5126

سردبیر

دکتر حمید پورشریفی

روان‌شناسی سلامت دانشیار روان‌شناسی سلامت
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه روان‌شناسی بالینی

www.poursharifi.ir
ha.poursharifiuswr.ac.ir
0000-0003-3864-9924

h-index: 12  

دکتر حمید پورشریفی، از اولین دانش آموختگان روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران و دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی هستند. فعالیت‌های علمی ایشان در تالیف، ترجمه و ویرایش 14 کتاب، نوشتن بیش از 30 مقاله ISI و بیش از 110 مقاله علمی – پژوهشی، و هدایت و استاد مشاوری بیش از 160 پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری متجلی شده است. دبیری علمی 4 کنگره ملی، عضویت در هیات مدیره انجمن‌های علمی نظیر انجمن روانشناسی ایران و انجمن روانشناسی سلامت ایران، مسئولیت دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم در سال های 1382 تا 1385، ریاست کمیسیون تخصصی ازدواج وزارت ورزش و جوانان و داشتن مسئولیت‌های متعدد در سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نظیر عضو شورای مرکزی؛ معاون پارلمانی، حقوقی و استانها؛ و نایب رئیس کمیسیون تخصصی روان‌شناسی سلامت از دیگر سوابق علمی – اجرایی ایشان به شمار می‌رود.

اعضای هیات تحریریه

دکتر فریبا زرانی

روانشناسی سلامت دانشگاه شهید بهشتی

fzaraniyahoo.com

دکتر اسحاق رحیمیان

روانشناسی سلامت دانشگاه سمنان

i_rahimiansemnan.ac.ir

دکتر مجتبی حبیبی عسگر آباد

روانشناسی سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران

babakhabibiusyahoo.com

دکتر سعیده بزازیان

روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

sbazzaziangmail.com

دکتر عبداله امیدی

روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

abomidi20yahoo.com

دکتر حمیدرضا حسن ابادی

روانشناسی تربیتی و روش شناسی تحقیق دانشگاه خوارزمی

dr_hassanabadikhu.ac.ir

دکتر امیر هوشنگ مهریار

روانشناسی بالینی موسسه عالی اموزش وپژوهش درمدیریت وبرنامه ریزی

amirmehryar36gmail.com

دکتر رضا باقریان

روانشناسی سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

bagherianmed.mui.ac.ir

دکتر علی اصغری مقدم

روانشناسی بالینی و درد دانشگاه شاهد

asghari7agmail.com