اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز:

مجله روانشناسی سلامت بالینی با هدف تولید علم و افزایش ارتباطات بین رشته‌ای بین متخصصان علوم روانشناسی، پزشکی، علوم اجتماعی و سایر حوزه های مرتبط، تمامی مقالات برآمده از پژوهش های تجربی، نظری و کاربردی را که در توسعه و تحول هر یک از زمینه های روانشناسی سلامت بالینی سهیم هستند منتشر می‌کند.

 مجله روانشناسی سلامت بالینی در نظر دارد در یک افق 10 ساله به یک مجله با نمایه های مختلف ملی و بین‌المللی  تبدیل شود.