درباره نشریه

روانشناسی سلامت دارای گرایش‌های مختلفی است که روانشناسی سلامت بالینی از جمله آنهاست. در روانشناسی سلامت بالینی از مجموعه ی گسترده ای از فرایندها شامل ارزیابی، مشورت تشخیصی با تیم مراقبت بهداشتی و نیز رویکردها و فنون مختلف رواندرمانی در ارتقای سلامت و بافت بیماری جسمی و استفاده می‌شود.  روانشناسان سلامت بالینی با مهارت در روش‌های پژوهشی، به شواهد مبتنی بر پژوهش در کاربست مداخلات لازم می‌پردازند. مجله روانشناسی سلامت بالینی با هدف افزایش دانش و شواهد پژوهشی برای روانشناسان سلامت، به صورت فصلنامه توسط انجمن روانشناسی ایران از سال 1398 منتشر می شود. رسالت این مجله توسعه ی علم روانشناسی سلامت بالینی در جنبه های نظری و کاربردی می باشد. مقالات به زبان فارسی و انگلیسی قابل چاپ هستند. مقالات اصیل پژوهشی در اولویت انتشار هستند.

نام مجله (انگلیسی) :Clinical Health Psychology

نام مجله (فارسی) : روانشناسی سلامت بالینی

نوع مجله : فصلنامه علمی (پژوهشی)

زبان : فارسی و انگلیسی

شاپا :

شاپا الکترونیکی :

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول :  جناب آقای دکتر نادر منیر پور

سردبیر : جناب آقای دکتر حمید پورشریفی

ایمیل ارتباطی با دفتر مجله :  clinical.health.ipa@gmail.com  و یا ارسال پیام از طریق بخش تماس با ما