درباره نشریه

روانشناسی سلامت دارای گرایش‌های مختلفی است که روانشناسی سلامت بالینی از جمله آنهاست. در روانشناسی سلامت بالینی از مجموعه ی گسترده ای از فرایندها شامل ارزیابی، مشورت تشخیصی با تیم مراقبت بهداشتی و نیز رویکردها و فنون مختلف رواندرمانی در ارتقای سلامت و بافت بیماری جسمی استفاده می‌شود. روانشناسان سلامت بالینی با مهارت در روش‌های پژوهشی، به شواهد مبتنی بر پژوهش در کاربست مداخلات لازم می‌پردازند. مجله روانشناسی سلامت بالینی با هدف افزایش دانش و شواهد پژوهشی برای روانشناسان سلامت، به صورت فصلنامه توسط انجمن روانشناسی ایران از سال 1398 منتشر می شود. رسالت این مجله توسعه ی علم روانشناسی سلامت بالینی در جنبه های نظری و کاربردی می باشد. مقالات به زبان فارسی و انگلیسی قابل چاپ هستند. مقالات اصیل پژوهشی در اولویت انتشار هستند.

به منظور حفظ اصول اخلاق نشر، از نرم افزارهای همتایاب در فرایند داوری استفاده میگردد.

نام مجله (انگلیسی) :Clinical Health Psychology

نام مجله (فارسی) : روانشناسی سلامت بالینی

نوع مجله : فصلنامه علمی (پژوهشی)

زبان : فارسی و انگلیسی

شاپا :

شاپا الکترونیکی :

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول :  جناب آقای دکتر نادر منیر پور

سردبیر : جناب آقای دکتر نادر منیرپور

مدیر اجرایی : کوثر سیمیاریان

ایمیل ارتباطی با دفتر مجله :  clinical.health.ipa@gmail.com  و یا ارسال پیام از طریق بخش تماس با ما